Kulometrik ölçüm yöntemi

Kulometrik yöntem ile hangi kaplama - alt katman kombinasyonları ölçülebilir?

Plastikler veya seramikler üzerindeki metallerde bulunan elektrik iletkenliği olan metal kaplamaları ölçebilir.

Kulometrik ölçümden önce hangi şartların sağlanması gerekir?

Şunların olması gerekir: Kaplama yüzeyinin temiz olması, stand kelepçesinin numuneye iyi temas etmesi. Ayrıca, söz konusu kaplama kalınlığına uygun bir plaka kaldırma hızı da seçilebilir. Doğru elektrolit seçimi yapmak da önemlidir.

Kulometrik yöntemde ölçümün doğruluğunu belirleyen etkenler nelerdir?

Bu etkenler şunlardır: kaplama kalınlığı, yüzey bileşiği, uygulanan ölçüm hücresi contası, plaka kaldırma hızı ve kaplamanın saflığı.

'Yoğunluk' faktörünün kalibrasyonda bir etkisi var mı?

Evet, böyle bir etki bulunuyor.
Örnek:
İlk başta ölçüm cihazı bir numune ile kalibre edilir ve kaplama 2g/cm³ yoğunluğa sahiptir. Daha sonra yeni bir numune, yoğunluğu 1g/cm³ olan bir kaplama ile ölçülecektir. Yeni bir kalibrasyon yapılmazsa sistematik bir ölçüm hatası oluşacaktır. Bu, ölçüm değerlerinin daima çok küçük olacağı anlamına gelmektedir. Bu durumda cihaz, yeni numunenin ölçüm sinyallerini kaplama sanki 2g/cm³ yoğunluğa sahipmiş gibi görecektir.

FISCHER iletişim bağlantınız

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-Posta: mail@helmut-fischer.com
On-line iletişim formu
İrtibat Kişileri