Sözlük

Bizim kaplama kalınlığı ölçümü, materyal analizi ve yüzeylerin tanımlanması hakkındaki teknik sözlüğümüzdür.

Search for term:

Dedektör
Dedektör

X-ray dedektörü, numuneden yayılan X-ray flüoresans ışınımının enerji dağılımını ölçer. Çeşitli uygulamalar için kendi kullanım amaçları bakımından ideal olan dedektör türleri bulunmaktadır.

FISCHER iletişim bağlantınız

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-Posta: mail@helmut-fischer.com
On-line iletişim formu
İrtibat Kişileri