Stykowe metody pomiarowe

Do kalibracji przyrządu pomiarowego używam płaskiej płytki. Teraz chcę wykonać pomiar dla części toczonej o małej średnicy. Czy mogę go przeprowadzić bez ponownej kalibracji?

Nie, korzystanie z kalibracji dla płaskiej płytki podczas pomiaru przedmiotu o zakrzywionej powierzchni spowoduje wystąpienie błędu systemu. Oznacza to, że wyniki pomiaru będą za wysokie. Będzie to wynikać z faktu przetwarzania przez przyrząd sygnału pomiaru próbki (w tym przypadku toczonego obiektu) w taki sposób, jak dla płaskiej próbki.

Dlaczego dane nie są przesyłane?

Potencjalne przyczyny: Czy wybrany został odpowiedni nośnik i czy uprawnienia są wystarczające? Czy za pomocą oprogramowania na komputerze wybrany został odpowiedni sposób nawiązania łączności? (zob. też Menedżer urządzeń)

Dlaczego dwoje użytkowników może uzyskać różne wyniki pomiaru? Jaka może być tego przyczyna?

Dokładność pomiaru jest zapewniana poprzez korzystanie ze wzorców kalibracyjnych. Do kalibracji należy wykorzystać prawdziwe, niepowlekane próbki. Ponadto pomiary powinny zostać wykonane dla tego samego obszaru. Liczba pomiarów musi być wystarczająca do uzyskania istotnej wartości średniej.

W jaki sposób sprawdzić kalibrację dla pomiarów stykowych?

Weryfikację kalibracji można przeprowadzić, wykonując pomiar dla folii kalibracyjnej na niepowlekanej próbce. Wskazane jest wykorzystanie obszaru pomiarowego stosowanego podczas późniejszych pomiarów. W tym przypadku nie należy korzystać z płytek kalibracyjnych Fischer.

Które połączenia materiałów powłoki i podłoża umożliwiają pomiar fazoczułą metodą prądów wirowych?

Pomiar jest możliwy w wielu przypadkach:

Fazoczułą metodę prądów wirowych można wykorzystać do pomiaru grubości powłok z metali nieżelaznych na podłożu z żelazowców, np. powłok cynkowych na podłożu żelaznym. Możliwy jest też pomiar grubości powłok z metali nieżelaznych na podłożu z nieprzewodzących prądu tworzyw sztucznych, np. powłok miedzianych na izolacji. Przykładem powłoki z żelazowca na podłożu z metalu nieżelaznego jest powłoka niklowa na podłożu miedzianym – dla takiej kombinacji pomiar także jest możliwy.

Które połączenia materiałów powłoki i podłoża umożliwiają pomiar metodą prądów wirowych wykorzystującą amplitudę?

Metoda prądów wirowych wykorzystująca amplitudę pozwala na pomiar dla powłok nieprzewodzących prądu na podłożach przewodzących i magnesowalnych, np. powłokach anodowanych na Al, powłokach lakierniczych na podłożu miedzianym lub Al oraz powłokach ceramicznych na Ti.

Które połączenia materiałów powłoki i podłoża umożliwiają pomiar metodą indukcji magnetycznej?

Metoda indukcji magnetycznej służy do pomiaru grubości powłok niemagnesowalnych na podłożach dobrze magnesowalnych, np. powłok cynkowych lub lakierniczych na podłożach z żelazowców.

Które czynniki wpływają na dokładność pomiaru za pomocą przyrządów stykowych FISCHER?

Dokładność pomiaru za pomocą przyrządów FISCHER zależy od czynników takich jak grubość powłoki, stan powierzchni, używana sonda itp. Dane dotyczące dokładności i powtarzalności pomiarów w idealnych warunkach znajdują się w arkuszach danych technicznych sondy.

Co należy uwzględnić w związku z pomiarem grubości powłok niklowych z wykorzystaniem fazoczułej metody prądów wirowych i sond indukcji magnetycznej?

Do kalibracji należy wykorzystać rzeczywiste przedmioty (podobne do docelowo mierzonych obiektów) z powłokami o znanej grubości.  Magnesowalność powłok niklowych nie jest jednakowa we wszystkich przypadkach: między magnesowalnością części poddawanych pomiarowi i części kalibracyjnych mogą występować duże różnice. To może skutkować błędami pomiarowymi. Problemy mogą wystąpić zwłaszcza podczas oficjalnych kontroli.

Jakie pomiary można przeprowadzić za pomocą przyrządu FERITSCOPE?

Przyrząd wykrywa wszystkie magnesowalne fazy stali, m.in. ferryt delta i martenzyt. Oznacza to, że zmierzona zawartość ferrytu delta jest zbyt wysoka, jeśli w stali znajdują się jakiekolwiek inne fazy magnesowalne. Podczas pomiaru należy wziąć ten fakt pod uwagę.

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe