Metody rentgenowskie

Kiedy należy korzystać z opcji normalizacji przyrządów rentgenowskich FISCHER?

Normalizacja to dopasowanie procedury pomiarowej do bieżących ustawień lub nowego (bieżącego) podłoża. Należy wykonać ją w przypadku wymiany filtrów wiązki pierwotnej lub kolimatorów albo zmiany prądów anodowych. Ponadto jest konieczna w przypadku zmiany składu stopu lub podłoża próbki.

Wartości pomiarów wskazywane przez mój przyrząd rentgenowski FISCHER wydają się błędne. W jaki sposób mogę upewnić się, że pomiar przebiega prawidłowo?

Należy skorzystać z opcji monitorowania sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy można sprawdzić, ponownie wykonując pomiar dla wzorców kalibracyjnych. Jeśli wartości nie są prawidłowe, konieczna jest regulacja.

Czym jest pomiar referencyjny za pomocą przyrządy rentgenowskiego firmy FISCHER?

Pomiar referencyjny to ponowna kalibracja osi energii. Ma on znaczenie w związku z korekcją licznika proporcjonalnego z uwzględnieniem wpływu temperatury.

W jaki sposób przeprowadzić weryfikację kalibracji przyrządów rentgenowskich firmy FISCHER?

W celu weryfikacji należy przeprowadzić ponowny pomiar wzorców kalibracyjnych, korzystając z opcji „Product” (produkt) i „Measure CAL. standards” (pomiar wzorców kalibracyjnych) w menu. W przypadku wykrycia rozbieżności konieczne jest powtórzenie kalibracji.

Jak duży jest obszar pomiarowy dla przyrządów rentgenowskich?

Wielkość obszaru pomiarowego zależy od kolimatora i odległości podczas pomiaru. Zwykle mieści się ona w zakresie 30 µm–3 mm.

Jakie zabezpieczenia przed promieniowaniem są wykorzystywane w przyrządach rentgenowskich FISCHER?

Większość naszych przyrządów posiada pełne zabezpieczenia, których konstrukcja jest zgodna z niemieckim rozporządzeniem w sprawie promieniowania rentgenowskiego.

Jakie pomiary można wykonać metodą rentgenowską?

Metoda ta pozwala oznaczać pierwiastki o liczbie atomowej od 11 wzwyż oraz mierzyć grubość powłok w zakresie od około 0,005 µm do 60 µm. Na możliwości wykonania pomiaru wpływa medium w otoczeniu (powietrze, He, próżnia), detektor, wielkość obszaru pomiarowego, liczba atomowa i zastosowanie. 

Do czego służy maska „Data export” (eksport danych)?

Maska eksportu pozwala określić, które parametry zostaną wyeksportowane, kiedy nastąpi przesłanie danych i gdzie mają one trafić. Dane dotyczące pomiaru będą dostępne w postaci pliku tekstowego.

Czy podczas kalibracji przyrządów rentgenowskich można ułożyć folie kalibracyjne w postaci stosu?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jest stosowanie się następującej zasady: w przypadku liczników proporcjonalnych można użyć 2–3 folii. W przypadku przyrządów z detektorem typu PIN/SDD wskazane jest użycie jednej folii.

Czy w związku z korzystaniem z przyrządów rentgenowskich firmy FISCHER konieczna jest ponowna certyfikacja wzorców czystych pierwiastków?

Nie jest to konieczne. Ponowna certyfikacja nie jest wymagana, ponieważ dzięki koncentracji pierwiastków wzorce są bardzo stabilne.

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe