Metoda beta-odbiciowa

Które połączenia materiałów powłoki i podłoża umożliwiają pomiar metodą beta-odbiciową?

Metodę beta-odbiciową można wykorzystać do pomiaru grubości powłok, których liczba atomowa Z znacznie różni się od liczby atomowej podłoża. Przykładowe połączenia to Au na Ni, lakier na Fe, Sn na Cu.

Jak dokładny jest pomiar metodą beta-odbiciową?

Dokładność zależy od takich parametrów jak grubość powłoki, skład powierzchni, czas pomiaru i różnica między liczbą atomową powłoki i podłoża.

Czy gęstość ma wpływ na kalibrację?

Tak, ma wpływ.
Przykład:
Najpierw należy przeprowadzić kalibrację przyrządu z wykorzystaniem próbki z powłoką o gęstości 2 g/cm³. Następnie wykonać pomiar próbki z powłoką o gęstości 1 g/cm³. Brak nowej kalibracji będzie skutkować błędem pomiaru. Oznacza to, że wyniki pomiaru zawsze będą zbyt niskie. Wynika to z faktu przetwarzania przez przyrząd sygnału nowej próbki w taki sposób, jak próbki z powłoką o gęstości 2 g/cm³.

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe