Kalibracja

Które parametry statystyczne muszą zostać uwzględnione podczas porównywania wyników pomiarów?

Podczas porównywania wyników pomiarów ważne są następujące parametry: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, liczba poszczególnych pomiarów.

Brak odchylenia standardowego i liczby poszczególnych pomiarów uniemożliwia rzetelne porównanie wartości średnich.

Dlaczego kalibracja jest konieczna?

Parametry powłok i podłoża wpływają na wyniki pomiarów fizycznych niezależnie od używanej metody. Do takich parametrów należą: kształt części, przewodność elektryczna, magnesowalność, gęstość powłoki, powierzchnia mierzonego przedmiotu itd.

Ponowna kalibracja przyrządu jest konieczna za każdym razem, gdy parametry powłoki lub podłoża ulegają zmianie. 

Do kalibracji przyrządu pomiarowego używam płaskiej płytki. Teraz chcę wykonać pomiar dla części toczonej o małej średnicy. Czy mogę go przeprowadzić bez ponownej kalibracji?

Nie, korzystanie z kalibracji dla płaskiej płytki podczas pomiaru przedmiotu o zakrzywionej powierzchni spowoduje wystąpienie błędu systemu. Oznacza to, że wyniki pomiaru będą za wysokie. Będzie to wynikać z faktu przetwarzania przez przyrząd sygnału pomiaru próbki (w tym przypadku toczonego obiektu) w taki sposób, jak dla płaskiej próbki.

Dlaczego dwoje użytkowników może uzyskać różne wyniki pomiaru? Jaka może być tego przyczyna?

Dokładność pomiaru jest zapewniana poprzez korzystanie ze wzorców kalibracyjnych. Do kalibracji należy wykorzystać prawdziwe, niepowlekane próbki. Ponadto pomiary powinny zostać wykonane dla tego samego obszaru. Liczba pomiarów musi być wystarczająca do uzyskania istotnej wartości średniej.

W jaki sposób sprawdzić kalibrację dla pomiarów stykowych?

Weryfikację kalibracji można przeprowadzić, wykonując pomiar dla folii kalibracyjnej na niepowlekanej próbce. Wskazane jest wykorzystanie obszaru pomiarowego stosowanego podczas późniejszych pomiarów. W tym przypadku nie należy korzystać z płytek kalibracyjnych Fischer.

Kiedy należy korzystać z opcji normalizacji przyrządów rentgenowskich FISCHER?

Normalizacja to dopasowanie procedury pomiarowej do bieżących ustawień lub nowego (bieżącego) podłoża. Należy wykonać ją w przypadku wymiany filtrów wiązki pierwotnej lub kolimatorów albo zmiany prądów anodowych. Ponadto jest konieczna w przypadku zmiany składu stopu lub podłoża próbki.

Wartości pomiarów wskazywane przez mój przyrząd rentgenowski FISCHER wydają się błędne. W jaki sposób mogę upewnić się, że pomiar przebiega prawidłowo?

Należy skorzystać z opcji monitorowania sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy można sprawdzić, ponownie wykonując pomiar dla wzorców kalibracyjnych. Jeśli wartości nie są prawidłowe, konieczna jest regulacja.

Czym jest pomiar referencyjny za pomocą przyrządy rentgenowskiego firmy FISCHER?

Pomiar referencyjny to ponowna kalibracja osi energii. Ma on znaczenie w związku z korekcją licznika proporcjonalnego z uwzględnieniem wpływu temperatury.

W jaki sposób przeprowadzić weryfikację kalibracji przyrządów rentgenowskich firmy FISCHER?

W celu weryfikacji należy przeprowadzić ponowny pomiar wzorców kalibracyjnych, korzystając z opcji „Product” (produkt) i „Measure CAL. standards” (pomiar wzorców kalibracyjnych) w menu. W przypadku wykrycia rozbieżności konieczne jest powtórzenie kalibracji.

Jak często należy przeprowadzać ponowną certyfikację wzorców kalibracyjnych FISCHER do przyrządów rentgenowskich?

Częstotliwość może zostać samodzielnie określona przez klienta w zależności od użytkowania.  Zwykle certyfikację przeprowadza się co 1–3 lata.

Czy podczas kalibracji przyrządów rentgenowskich można ułożyć folie kalibracyjne w postaci stosu?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jest stosowanie się następującej zasady: w przypadku liczników proporcjonalnych można użyć 2–3 folii. W przypadku przyrządów z detektorem typu PIN/SDD wskazane jest użycie jednej folii.

Czy w związku z korzystaniem z przyrządów rentgenowskich firmy FISCHER konieczna jest ponowna certyfikacja wzorców czystych pierwiastków?

Nie jest to konieczne. Ponowna certyfikacja nie jest wymagana, ponieważ dzięki koncentracji pierwiastków wzorce są bardzo stabilne.

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe