Kalibracja

W przypadku pomiarów kalibracja odgrywa niezwykle ważną rolę. Podczas kalibracji wyliczana jest różnica między wartością zmierzoną a znaną wartością referencyjną, tzw. wartością wzorcową. Podczas badań należy uwzględnić błąd pomiarowy przyrządu. Bez tego przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów nie jest możliwe. Zgodnie z normą ISO 9001, aby wyniki pomiarów zostały uznane za ważne, przyrządy pomiarowe muszą być kalibrowane lub sprawdzane. Ponadto kalibrację należy przeprowadzać tuż przed pomiarem lub w regularnych odstępach czasu. Z tego powodu każdy profesjonalny przyrząd pomiarowy powinien posiadać funkcję kalibracji.

Kalibracja wymaga:

  • Zdefiniowania procedury przeprowadzania pomiarów, w tym:
    • Metody lub podejścia
    • Zdefiniowanych wzorców
    • Określonych warunków otoczenia
  • Określenia sekwencji kalibracji
  • Oceny statystycznej zmierzonych wartości zgodnie z ustaloną procedurą
  • Certyfikatów kalibracji z wyszczególnieniem odchyleń i niepewności

Przyrządy pomiarowe FISCHER są niezwykle wszechstronne i mogą być wykorzystywane do różnych zadań. To dlatego tak ważne jest, aby podczas kalibracji uwzględnić specyficzne warunki występujące podczas danego zadania pomiarowego, np. rodzaj lub układ warstw materiału. Wówczas kalibracja ogólna – jak w przypadku wagi ze znormalizowanymi odważnikami – nie jest możliwa. Wybrana kalibracja może nie być odpowiednia do danego zadania. Z tego powodu w przyrządzie powinna być zapisana osobna dla każdego zadania pomiarowego.

Zależnie od wymagań związanych z kalibracją, używane wzorce muszą być identyfikowalne i wyraźnie powiązane z certyfikowanymi wzorcami podstawowymi. Oznacza to, że odchylenie pomiarowe tych wzorców względem wzorców podstawowych jest jest znane i udokumentowane jako odchylenie i niepewność.

Wszystkie przyrządy pomiarowe FISCHER są fabrycznie precyzyjnie skalibrowane. Nasze sondy stykowe są np. wstępnie kalibrowane z użyciem kilkunastu punktów pomiarowych. Kalibrowanie przyrządów FISCHER do danego zadania pomiarowego jest szybkie i nieskomplikowane. Dodatkowo FISCHER posiada w swojej ofercie setki różnych wzorców kalibracyjnych. Wzorce te, przeznaczone do przeróżnych zadań, można zamówić z katalogu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://en.wikipedia.org/wiki/Calibration

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe