Glosariusz

Nasz glosariusz techniczny obejmuje zagadnienia z zakresu pomiaru grubości powłok, analizy materiałowej i badania właściwości powierzchni.

Search for term:

Badanie porowatości
Badanie porowatości

Metoda wykorzystywana podczas badania wykorzystuje fakt, że wszystkie materiały, z których wykonywane są powłoki zapewniające izolację elektryczną, posiadają znacznie wyższą wytrzymałość na przebicie niż powietrze. Do wykrywania porów w miejscu wystąpienia wady wykorzystywany jest przeskok iskry (zwarcie) między elektrodą badawczą a podstawą przewodzącą. Wada może mieć postać wąskiego kanalika wypełnionego powietrzem (por, pęknięcie) lub zbyt niskiej grubości powłoki pokrywającej podstawę przewodzącą.

Detektor
Detektor

Detektor promieniowania rentgenowskiego mierzy rozkład energii rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego emitowanego przez próbkę. Dostępne są różne detektory dostosowane do poszczególnych zastosowań.

Filtr wiązki pierwotnej
Filtr wiązki pierwotnej

Specjalne filtry pozwalają optymalnie dopasować rozkład energii wiązki pierwotnej promieniowania rentgenowskiego do konkretnego zastosowania, pochłaniając niepożądane pasma widma. Przyrządy mogą być wyposażone w pojedyncze filtry mocowane na stałe lub umożliwiać ich wymianę.

Instrumentalny pomiar twardości
Instrumentalny pomiar twardości

Wszystkie mikrotwardościomierze firmy FISCHER umożliwiają instrumentalny pomiar twardości (nazywany też pomiarem nanotwardości) w skali Martensa (HM). W odróżnieniu od pozostałych testów twardości, metoda ta umożliwia określenie nie tylko właściwości plastycznych materiału, ale też innych parametrów. Z wykresu pomiarowego można odczytać np. moduł Younga (EIT), twardość indentacyjną (HIT), pełzanie podczas wciskania wgłębnika (CIT) i energię odkształcenia plastycznego i elastycznego.

Klasy materiałów
Klasy materiałów

Dzięki funkcji klasyfikacji materiałów aparatu rentgenowskiego firmy FISCHER niezidentyfikowane próbki mogą zostać automatycznie przyporządkowane do konkretnych klas materiałów. Klasy mogą być zdefiniowane według różnych kryteriów typu materiału, np. stopu, grubości powłoki lub zakresu koncentracji w powłoce. Następnie oprogramowanie WinFTM® automatycznie dobiera odpowiedni rodzaj pomiaru.

Przykładowo podczas analizy złota oprogramowanie WinFTM® najpierw określa typ stopu, a następnie wybiera pomiar pozwalający z dużą dokładnością określić zawartość złota.

Metoda ESP (Enhanced Stiffness Procedure – przyspieszona procedura badania sztywności)
Metoda ESP (Enhanced Stiffness Procedure – przyspieszona procedura badania sztywności)

Podczas pomiaru z wykorzystaniem metody ESP zwiększanie i zmniejszanie obciążenia odbywa się stopniowo. Dzięki temu możliwe jest szybkie określenie właściwości takich jak moduł Younga (EIT), twardość indentacyjna (HIT) i twardość Vickersa (HV) w zależności od głębokości i siły – bez zmiany miejsca.

Metoda kulometryczna
Definition: Metoda kulometryczna

Kulometria to zgodna z normą DIN EN ISO 2177 metoda analizy elektrochemicznej pozwalająca określić grubość powłok metalicznych.

Jest często wykorzystywana do pomiaru jakości powłok galwanicznych oraz sprawdzania grubości warstw czystej cyny na obwodach drukowanych. Metoda jest też odpowiednia do pomiaru wielowarstwowych powłok, np. chromowo-niklowo-miedzianych na podłożu niemetalicznym.

Pomiar przy kontrolowanej odległości (Distance Controlled Measurement – DCM)
Pomiar przy kontrolowanej odległości (Distance Controlled Measurement – DCM)

Przyrządy FISCHERSCOPE® X-RAY pozwalają korzystać z metody DCM – specjalnej funkcji umożliwiającej korekcję odległości wykonywania pomiaru obiektów o nieregularnych kształtach lub wgłębieniach.

Funkcja umożliwia wykonywanie testów na powierzchniach o skomplikowanym kształcie oraz pomiary dla wgłębień. Podczas obliczania wyniku pomiaru dla konkretnego obszaru oprogramowanie WinFTM® automatycznie uwzględnia odległość, z której go wykonano.

Pomiar STEP
Definition: Pomiar STEP

Metoda STEP umożliwia jednoczesny pomiar różnic potencjału i grubości wielowarstwowych powłok niklowych, co pozwala na ocenę ich podatności na korozję.

Jest to wariant metody kulometrycznej.

Pomiar zawartości ferrytu
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar pozwalający określić zgodnie z normami DIN EN ISO 17655 i Basler-Standard zawartość ferrytu w stali austenitycznej i duplex oraz ilość martenzytu odkształceniowego w materiałach austenitycznych. Zbyt mała zawartość ferrytu zwiększa podatność materiału na pękanie gorące. Zbyt duża zawartość ferrytu powoduje zmniejszenie wytrzymałości, plastyczności i odporności stali na korozję.

Użytkownik powinien uwzględnić czynniki mogące wpływać na dokładność pomiaru, np. wymiary i kształt próbki, grubość powłoki i zewnętrzna powierzchnia struktury przepuszczalnej.

Przesłona
Definition: Przesłona

Przesłona (kolimator) ogranicza średnicę wiązki pierwotnej promieniowania rentgenowskiego, umożliwiając uzyskanie obszaru pomiarowego o konkretnych wymiarach. Tym samym możliwe jest dopasowanie wymiarów i kształtu wiązki promieniowania rentgenowskiego do próbki. Systemy pomiarowe mogą być wyposażone w pojedyncze przesłony mocowane na stałe lub umożliwiać ich wymianę.

Do pomiarów bardzo małych obiektów, np. obszarów połączeń ramek wyprowadzeniowych, zamiast przesłony wykorzystuje się specjalny układ optyczny do promieniowania rentgenowskiego wykorzystujący zwierciadła lub optykę polikapilarną, przystosowany do bardzo małego obszaru pomiaru i dużej intensywności wzbudzania.

Przesłona lampy
Przesłona lampy

Przesłona lampy aparatu rentgenowskiego firmy FISCHER znajduje się bezpośrednio na drodze wiązki promieniowania. Jest otwierana wyłącznie na czas wykonywania pomiaru. Po zamknięciu zapobiega przenikaniu promieniowania pierwotnego do komory pomiarowej. System zabezpieczeń gwarantuje, że Przesłona lampy nie zostanie otwarta, jeśli drzwiczki obudowy nie są dokładnie zamknięte. To pozwala uniknąć narażania operatora na promieniowanie.

Szczelność powłok anodowych
Szczelność powłok anodowych

Wytrzymałość powłoki anodowej na warunki atmosferyczne zależy od jej szczelności. Zgodnie z normami DIN EN ISO 2931 i ASTM B 457-67 admitancja (Y) kondensatora, w którym tworzy się izolacyjna warstwa tlenku pozwala skutecznie określić szczelność. Miernik ANOTEST® YMP30-S służy do zgodnego z normami pomiaru admitancji. Dzięki swojej konstrukcji jest idealny do pracy w terenie.

Widmo
Widmo

Podczas rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej promieniowanie emitowane przez próbkę jest przetwarzane na widmo sygnału. Linie widma pozwalają określić, które pierwiastki znajdują się w próbce. Oprogramowanie FISCHER WinFTM® oblicza na podstawie widma żądane parametry, takie jak grubość warstwy i koncentracja pierwiastków.

Źródło promieniowania
Źródło promieniowania

Pierwotne promieniowanie rentgenowskie potrzebne do przeprowadzenia rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej jest generowane za pomocą lampy rentgenowskiej: żarzona katoda lampy emituje elektrony, których prędkość jest znacznie zwiększana poprzez zastosowanie wysokiego napięcia. Promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku zderzenia elektronów ze znajdującą się w lampie anodą (zwykle wolframową lub molibdenową). Każda część lampy rentgenowskiej jest poddawana rygorystycznym testom i kontrolom mającym zagwarantować niezawodność i długi okres eksploatacji.

Opracowany przez firmę FISCHER generator promieniowania rentgenowskiego to połączenie ekranowanej, chłodzonej olejem lampy rentgenowskiej z generatorem wysokiego napięcia. Taka konstrukcja gwarantuje doskonałą stabilność i długie działanie.

Kontakt z FISCHER

Contact

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
Sindelfingen/Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0
E-mail: mail@helmut-fischer.com
Formularz kontaktu online
Osoby kontaktowe